Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

e

Μέγεθος γραφής

Στην αρχή

 

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από ιδιώτη Ι.Χ.

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από Ιδιώτη

Ι.Χ.

 • 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και  β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από την Εφορία


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ Ή  ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΤΩΝ απλή φωτοτυπία
 • ΑΦΜ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΤΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον ιδιοκτήτη)

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από Ο.Ε.- Ε.Ε.

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από O.E.- E.E.

Ι.Χ.

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και  β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ από την Εφορία


ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ  Ή  ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ να φαίνονται: Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  που να γράφει: ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…………………………… ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να γράφει :Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «………………………» δηλώνω υπεύθυνα ότι η εταιρία είναι σε ισχύ έως και σήμερα  . ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ  ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σκοπός ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από Α.Ε. - Ε.Π.Ε

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ

Ι.Χ.

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ από την Εφορία


ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ  Ή  ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ να φαίνονται: Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  που να γράφει: ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…………………………… ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να γράφει: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «………………………»δηλώνω υπεύθυνα ότι η εταιρία είναι σε ισχύ έως και σήμερα  . ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για διαγραφή του οχήματος.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σκοπός ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (pdf)